SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
7
5
9
7
0
8
Giáo dục - Y tế - Văn hóa - Thể thao 17 Tháng Tư 2017 4:50:00 CH

Quận Bình Tân tổ chức Hội nghị triển khai công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập và triển khai đại trà đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp phường năm 2017

Ngày 14 tháng 4 năm 2017, tại hội trường Quận ủy Bình Tân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 đồng thời tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm đánh giá “cộng đồng học tập” cấp phường theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT.

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Đình Thiện – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập quận, ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cùng các ông (bà) trong Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập quận, lãnh đạo và cán bộ, giáo viên chuyên trách phổ cập, Hội Khuyến học của 10 phường.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, ông Đỗ Đình Thiện đánh giá: Trong năm 2016 vừa qua quận Bình Tân tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn Quốc gia về công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đồng thời có sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, các đơn vị trong công tác xây dựng xã hội học tập. Hội nghị cũng thẳng thắn nêu ra những mặt còn khó khăn, hạn chế trong công tác vận động người dân học các lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ đồng thời các đại biểu tham dự Hội nghị cũng góp các ý kiến để thực hiện có hiệu quả hơn trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng xã hội học tập và triển khai đại trà việc kiểm tra, đánh giá, công nhận “cộng đồng học tập” cấp phường trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị ông Đỗ Đình Thiện nhấn mạnh: Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020. Trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng đến các ban, ngành, đoàn thể, các phường Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố học tập. Đồng chí cũng chỉ đạo các phường cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, coi đây là giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 25 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập năm 2016.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Nguồn: Phòng Giáo dục và Đào tạo


Số lượt người xem: 426    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm