SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
4
7
7
1
3
7
Giáo dục - Y tế - Văn hóa - Thể thao 10 Tháng Tư 2017 4:35:00 CH

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

 Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/QU ngày 23/3/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy, sáng ngày 08 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường A Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác giáo dục và đào tạo” cho cán bộ, đảng viên, viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp - nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đến dự và làm Báo cáo viên cho Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí:

Bà Lương Kim Nghĩa – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

Ông Trần Minh Kha – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận

             Có gần 500 đại biểu là cán bộ, đảng viên, viên chức của 57 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và các đơn vị trực thuộc.

Sau một buổi làm việc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe những nội dung thật ý nghĩa, sâu lắng về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, những tình cảm, mong muốn của Bác dành cho những người làm nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Qua hội nghị chuyên đề, Phòng Giáo dục và Đào tạo mong muốn các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức ngành giáo dục quận nhà sẽ vận dụng một cách hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình học tập, công tác, cùng với việc thực hiện các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phong trào thi đua “Hai tốt” của ngành giáo dục sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/QU ngày 28/7/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU ngày 21/6/2015 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

Nguồn: Phòng Giáo dục và Đào tạo


Số lượt người xem: 497    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm