SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
0
8
1
9
2
3
Bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ 26 Tháng Năm 2017 11:51:07 CH
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BÀ THÁI THỊ THANH TUYỀN PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ QUẬN  (20/04/2017)
  
Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm bà Thái Thị Thanh Tuyền - Chuyên viên phòng Y tế quận Bình Tân giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Y tế quận Bình Tân. Đ/c Lê Văn Thinh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. VP HĐND VÀ UBND ...
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức đối với Bà Thái Thị Thanh Tuyền giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Y tế quận  (13/04/2017)
Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (xem chi tiết tại đây)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN: Tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Quế giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận.  (10/03/2017)
  
Ngày 08 tháng 3 năm 2017, Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Quế giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân quận Bình Tân. Đ/c Lê Văn Thinh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (bìa phải) trao ...
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ  (21/02/2017)
  
Ngày 20 tháng 02 năm 2017, Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức trao Quyết định điều động ông Võ Văn Kim - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận đến Phòng Y tế quận nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Y tế quận. Đ/c Lê Văn Thinh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (bìa phải) trao quyết ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm