SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
8
6
9
3
1
Các hoạt động phong trào - Hội thi 20 Tháng Sáu 2018 9:53:34 CH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN: BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG "TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017" TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN  (28/09/2017)
Kế hoạc số 443/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tổ chức các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017" trên địa bàn quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây)
THAM GIA HƯỞNG ỨNG LỄ HỘI ÁO DÀI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017  (21/02/2017)
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành văn bản số 402/UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 về tham gia hưởng ứng Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. (Xem chi tiết tại đây)
Về tham gia 2 cuộc thi "Xây dựng đề an thành lập CLB đổi mối sáng tạo và "Em vui sáng tạo"  (29/11/2016)
Xem nội dung trong file đính kèm
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm