SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
1
8
0
7
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 18 Tháng Bảy 2018 11:11:38 CH
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KHÓA SỔ KẾ TOÁN NIÊN ĐỘ 2016 TRÊN TABMIS  (26/12/2016)
Văn bản số 18300/BTC-KBNN ngày 23/12/2016 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS. Văn bản số 244/KBBT-KTNN ngày 27/12/2016 của Kho bạc Nhà nước Bình Tân về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2016.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN.  (17/12/2015)
Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn quận Bình Tân.
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  (13/10/2015)
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ Quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 ...
Luật số 55/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  (25/09/2015)
Số/Ký hiệu 55/2014/QH13 Ngày ban hành 23/06/2014 Ngày có hiệu lực 01/01/2015 Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Cơ quan ban hành Quốc hội 55/2014/QH13
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm