SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
7
5
9
7
6
4
Thông tin Quy hoạch 22 Tháng Năm 2018 1:26:03 SA
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 CÁC ĐỒ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN.  (17/10/2017)
1. Phường An Lạc - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ngã 3 An Lạc. (xem bản đồ tại đây) - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Nam Hùng Vương. (xem bản đồ tại đây) - Bản vẽ điều chỉnh cục bộ Khu dân cư phía nam Đại Lộ Đông Tây. (xem bản đồ tại đây) - Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp TTCN - dân cư (khu 1) An ...
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Tân Tạo A, quận Bình Tân  (11/07/2017)
Tan Tao A 03 QH GT - QH CGXD (To 1) Tan Tao A 03 QH GT - QH CGXD (To 2) Tan Tao A 03 QH GT - QH CGXD (To 3) Tan Tao A 03 QH GT - QH CGXD (To 4) Tan Tao A 03 QH GT - QH CGXD (To 5) Tan Tao A 03 QH GT - QH CGXD (To 6)
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Tân Tạo, quận Bình Tân  (10/07/2017)
Tan Tao 03 QH GT - QH CGXD (To 1) Tan Tao 03 QH GT - QH CGXD (To 2) Tan Tao 03 QH GT - QH CGXD (To 3) Tan Tao 03 QH GT - QH CGXD (To 4) Tan Tao 03 QH GT - QH CGXD (To 5)
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân  (10/07/2017)
BTD A 03 QH GT - QH CGXD (To 1) BTD A 03 QH GT - QH CGXD (To 2) BTD A 03 QH GT - QH CGXD (To 3) BTD A 03 QH GT - QH CGXD (To 4) BTD A 03 QH GT - QH CGXD (To 5)
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân  (08/07/2017)
BHHB 03 QH GT - QH CGXD (To 1) BHHB 03 QH GT - QH CGXD (To 2) BHHB 03 QH GT - QH CGXD (To 3) BHHB 03 QH GT - QH CGXD (To 4)
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân  (08/07/2017)
BHH A 03 QH GT - QH CGXD (To 1) BHH A 03 QH GT - QH CGXD (To 2) BHH A 03 QH GT - QH CGXD (To 3) BHH A 03 QH GT - QH CGXD (To 4)
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân  (08/07/2017)
BHH 03 QH GT - QH CGXD (To 1) BHH 03 QH GT - QH CGXD (To 2) BHH 03 QH GT - QH CGXD (To 3) BHH 03 QH GT - QH CGXD (To 4) BHH 03 QH GT - QH CGXD (To 5) BHH 03 QH GT - QH CGXD (To 6)
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến hẻm ≤ 12m phường An Lạc, quận Bình Tân  (07/07/2017)
AnLac 03 QH GT - QH CGXD (To 1) AnLac 03 QH GT - QH CGXD (To 2) AnLac 03 QH GT - QH CGXD (To 3) AnLac 03 QH GT - QH CGXD (To 4) AnLac 03 QH GT - QH CGXD (To 5)
Về điều chỉnh Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tổ chức triển khai thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) trên địa bàn quận Bình Tân.  (16/06/2017)
Tải nội dung văn bản đính kèm: Kế hoạch 130/KH-UBND Kế hoạch 301/KH-UBND
Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Tỉnh Lộ 10 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân  (19/05/2017)
Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Tỉnh Lộ 10 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. (xem nội dung chi tiết tại đây)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm