SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
8
6
8
9
7
Định hướng phát triển của Quận 20 Tháng Sáu 2018 9:51:27 CH
Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Bình Tân.  (10/02/2018)
Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây) Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây) Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Bình Tân (xem ...
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA QUẬN BÌNH TÂN  (27/07/2017)
Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây) Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây) Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bình Tân Bản đồ của ...
Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân  (25/07/2017)
Nội dung chi tiết: - Thông báo số 368/TB-UBND ngày 20/7/2017 về Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân - Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 20/7/2017 về Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA QUẬN BÌNH TÂN  (14/12/2016)
Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây) Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây) Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bình Tân. (xem bản đồ ...
NHỮNG ĐIỂM NHẤN VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG QUẬN BÌNH TÂN ĐẾN NĂM 2020, TỶ LỆ 1/5000  (28/08/2013)
  
Ngày 26/11/2012, UBND thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 6012/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020. Từ đây, trung tuần tháng 6/2013, UBND quận đã mở hội nghị công bố, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến với người dân về nội dung này. Nhân dịp số báo Đặc san 2/9/2013, BTBT xin ...
Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế  (04/06/2010)
1. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: - Khuyến khích các thành phần kinh tế cùng phát triển. Kiên quyết trong việc kiểm tra vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường. - Trong giai đoạn 2001 - 2005 tiếp tục duy trì các ngành thâm dụng lao động (may mặc, gia công giày da xuất khẩu; chế biến gỗ và sản phẩm gỗ; sản xuất các sản phẩm từ cao su, plastic; ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm