SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
6
7
0
5
7

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Lĩnh vực:  
Cấp độ cơ quan:  
Tổng số: 113  
Số ký hiệuLĩnh vựcTrích yếuCấp độ cơ quan
70/KH-UBND Kinh tế Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
272/QĐ-UBND Về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực năm 2016. Văn bản cấp Quận
271/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017. Văn bản cấp Quận
3935/UBND Xây dựng, đất đai, nhà Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
8099/QĐ-UBND Xây dựng, đất đai, nhà Công khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
480/KH-UBND Kinh tế Tổ chức họp mặt gặp gỡ, tháo gỡ khó khắn, vướng mắc các doanh nghiệp, Hộ kinh doanh và các Hợp tác xã trên địa bàn quận quí II năm 2016 Văn bản cấp Quận
478/KH-UBND Kinh tế Tổ chức hướng dẫn hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
478/KH-UBND Kinh tế Tổ chức hướng dẫn hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
3327/UBND Giáo dục & Y tế Về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
09/CT-UBND Giáo dục & Y tế Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2016 trên địa bàn quận Bình Tân Văn bản cấp Quận
462/KH-UBND Xây dựng, đất đai, nhà Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn quận Bình Tân Văn bản cấp Quận
689/TB-UBND Xây dựng, đất đai, nhà Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn quận Bình Tân Văn bản cấp Quận
7070/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Bãi bỏ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường và nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận Văn bản cấp Quận
454/KH-UBND Văn bản do UBND Quận ban hành Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
454/KH-UBND Văn bản do UBND Quận ban hành Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
7052/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Bãi bỏ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Bình Tân Văn bản cấp Quận
57/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận giai đoạn 2016 - 2020 Văn bản cấp Quận
59/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Phê duyệt danh mục đầu tư công năm 2017 Văn bản cấp Quận
60/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Văn bản cấp Quận
61/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Văn bản cấp Quận
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm