SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
8
1
7
7
2
3

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Lĩnh vực:  
Cấp độ cơ quan:  
Tổng số: 123  
Số ký hiệuLĩnh vựcTrích yếuCấp độ cơ quan
3618/UBND Văn bản do UBND Quận ban hành V/v chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Văn bản cấp Quận
3617/UBND Văn bản do UBND Quận ban hành Về tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính Phủ. Văn bản cấp Quận
355/KH-UBND Quy hoạch và phát triển của Quận Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân Văn bản cấp Quận
368/TB-UBND Quy hoạch và phát triển của Quận Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân Văn bản cấp Quận
301/KH-UBND Quy hoạch và phát triển của Quận Về điều chỉnh Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tổ chức triển khai thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
114/KH-UBND Kinh tế Phối hợp kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận năm 2017 Văn bản cấp Quận
70/KH-UBND Kinh tế Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
272/QĐ-UBND Về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực năm 2016. Văn bản cấp Quận
271/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017. Văn bản cấp Quận
3935/UBND Xây dựng, đất đai, nhà Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
8099/QĐ-UBND Xây dựng, đất đai, nhà Công khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
480/KH-UBND Kinh tế Tổ chức họp mặt gặp gỡ, tháo gỡ khó khắn, vướng mắc các doanh nghiệp, Hộ kinh doanh và các Hợp tác xã trên địa bàn quận quí II năm 2016 Văn bản cấp Quận
478/KH-UBND Kinh tế Tổ chức hướng dẫn hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
478/KH-UBND Kinh tế Tổ chức hướng dẫn hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
3327/UBND Giáo dục & Y tế Về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
09/CT-UBND Giáo dục & Y tế Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2016 trên địa bàn quận Bình Tân Văn bản cấp Quận
462/KH-UBND Xây dựng, đất đai, nhà Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn quận Bình Tân Văn bản cấp Quận
689/TB-UBND Xây dựng, đất đai, nhà Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn quận Bình Tân Văn bản cấp Quận
7070/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Bãi bỏ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường và nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận Văn bản cấp Quận
454/KH-UBND Văn bản do UBND Quận ban hành Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm