SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
1
6
6
0

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Lĩnh vực:  
Cấp độ cơ quan:  
Tổng số: 15  
Số ký hiệuLĩnh vựcTrích yếuCấp độ cơ quan
57/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận giai đoạn 2016 - 2020 Văn bản cấp Quận
59/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Phê duyệt danh mục đầu tư công năm 2017 Văn bản cấp Quận
60/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Văn bản cấp Quận
61/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Văn bản cấp Quận
62/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân quận Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Văn bản cấp Quận
63/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Về chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận Văn bản cấp Quận
64/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân quận Văn bản cấp Quận
65/NQ-HĐND Xây dựng, đất đai, nhà Thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện kế hoạch quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị trên địa bàn quận" Văn bản cấp Quận
66/ND-HĐND Lĩnh vực khác Thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện quy định chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận trong hai năm 2015 - 2016" Văn bản cấp Quận
58/NQ-HĐND Lĩnh vực khác Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 Văn bản cấp Quận
07/2012/QĐ-UBND Văn bản do UBND Quận ban hành Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân. Văn bản cấp Quận
81/2007/NQ-HĐND Văn bản do UBND Quận ban hành
Về phương án sử dung 44,529 tỉ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình, mục tiêu và dự án trong năm 2007.
Văn bản cấp Quận
80/2007/NQ-HĐND Văn bản do UBND Quận ban hành
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân
Văn bản cấp Quận
131/2005/NQ-HĐND Văn bản do UBND Quận ban hành
Về nội dung kỳ họp bất thường của HĐND quận Bình Tân ngày 10/11/2005
Văn bản cấp Quận
17/2005/NQ-HĐND Quy hoạch và phát triển của Quận
Về việc thông qua quy hoạch chung quận Bình Tân đến năm 2020
Văn bản cấp Quận
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm