LÃNH ĐẠO UBND QUẬN

 

LÃNH ĐẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

 

 

 

Họ tên

 chức vụ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Hộp thư điện tử

 

LÊ VĂN THINH

 CHỦ TỊCH

lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn

PHẠM THỊ NGỌC DIỆU

PHÓ CHỦ TỊCH

(028) 38.750.480

0916.993.077

ptndieu.binhtan@tphcm.gov.vn

 

ĐỖ ĐÌNH THIỆN

Phó CHỦ TỊCH

(028) 38.750.482

0908410775 

ddthien.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN MINH NHỰT

Phó CHỦ TỊCH

(028) 62.758.261

0903645303

nmnhut.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN GIA THÁI BÌNH

Phó CHỦ TỊCH

(028) 22.055.221

0933.091.176

ngtbinh.binhtan@tphcm.gov.vn

 


 

Tìm kiếm