LÃNH ĐẠO UBND QUẬN

 

LÃNH ĐẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

 

 

 

Họ tên

 chức vụ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Hộp thư điện tử

 

LÊ VĂN THINH

 CHỦ TỊCH

(028) 22.177.810

0903.871.171

lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn

PHẠM THỊ NGỌC DIỆU

PHÓ CHỦ TỊCH

(028) 38.750.480

0916.993.077

ptndieu.binhtan@tphcm.gov.vn

 

ĐỖ ĐÌNH THIỆN

Phó CHỦ TỊCH

(028) 38.750.482

0908410775 

ddthien.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN MINH NHỰT

Phó CHỦ TỊCH

(028) 62.758.261

0903645303

nmnhut.binhtan@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN GIA THÁI BÌNH

Phó CHỦ TỊCH

(028) 22.055.221

0933.091.176

ngtbinh.binhtan@tphcm.gov.vn

 


 

Tìm kiếm