LÃNH ĐẠO UBND 10 PHƯỜNG

 Thông tin đang được cập nhật...

LÃNH ĐẠO

 ỦY BAN NHÂN DÂN 10 PHƯỜNG

ẢNH

Họ tên

 chức vụ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Hộp thư điện tử

PHƯỜNG AN LẠC

 

 

PHẠM VĂN TUẤN

CHỦ TỊCH

 

0903603456 

 

 

 TỪ TIẾN TÂN

Phó CHỦ TỊCH

 

38.750.297

 

 

TRẦN THỊ THU HƯƠNG      

Phó CHỦ TỊCH

 

0938525325

ttthuong.al.bt@tphcm.gov.vn

 

pHẠM THỊ THANH THUẬN

Phó CHỦ TỊCH

 

0912788968

pttthuan.al.bt@tphcm.gov.vn

PHƯỜNG AN LẠC A

 

 

LÊ THỊ NGỌC DUNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

0933730012

ltndung.ala.bt@tphcm.gov.vn

 

THÁI THỊ BÍCH NGUYÊN

Phó CHỦ TỊCH

 

 

0908901246

ttbnguyen.ala.bt@tphcm.gov.vn

 

VÕ VĂN AN

Phó CHỦ TỊCH

 

0936226615 

 

vvan.ala.bt@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA

 

PHẠM THỊ NGỌC DIỆU

CHỦ TỊCH

093.848.5505

ptndieu.bhh.bt@tphcm.gov.vn 

 

 

NGUYỄN PHƯỚC BÌNH

Phó CHỦ TỊCH

 098.673.7679

npbinh.bhh.binhtan@tphcm.gov.vn

 

LÊ MINH HIẾU      

Phó CHỦ TỊCH

 

090.976.0789

lmhieu.bhh.bt@tphcm.gov.vn

 

 

nguyễn ngọc thắm

Phó CHỦ TỊCH

0169.912.2809

nntham.bhh.bt@tphcm.gov.vn

PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A

 

LÊ THỊ KIM LOAN

CHỦ TỊCH

 

0918.112.206

ltkloan.bhha.bt@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Phó CHỦ TỊCH

 

0913.778.182

ntnghia.bhha.bt@tphcm.gov.vn

 

NGÔ XUÂN THÔNG      

Phó CHỦ TỊCH

 

0913.845.738

nxthong.bhha.bt@tphcm.gov.vn

 

DƯƠNG THANH HẬU     

Phó CHỦ TỊCH

 

0913.888.853

dthau.binhtan@tphcm.gov.vn

PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B

 

 

NGUYỄN THANH DUY TÂN   

CHỦ TỊCH

 

0937066021

 

ntdtan.bhhb.bt@tphcm.gov.vn

 

TÔ VĂN THỊNH

Phó CHỦ TỊCH

 

0903821446

tvthinh.bhhb.bt@tphcm.gov.vn

 

 

 ĐINH THỊ LỤA

Phó CHỦ TỊCH

 

 dtlua.bhhb.bt@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

Phó CHỦ TỊCH

 

01265454556

nthyen.bhhb.bt@tphcm.gov.vn

PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG

 

PHẠM HẠNH THỦY 

CHỦ TỊCH

 

0969297665

 

phthuy.btd.bt@tphcm.gov.vn 

 

NGUYỄN THANH HOÀNG

Phó CHỦ TỊCH

 

0913653647

nthoang.btd.bt@tphcm.gov.vn

 

 CÁI VĂN NHIỀU

Phó CHỦ TỊCH

 

0937228425 

 

cvnhieu.btd.bt@tphcm.gov.vn

 

PHAN DUY THIÊN TÂM

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

pdttam.btd.bt@tphcm.gov.vn 

PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG A

 

LÊ MINH NHỰT

CHỦ TỊCH

 

0983132123

lmnhut.btda.bt@tphcm.gov.vn

 

hỒ VĂN CÔNG

Phó CHỦ TỊCH

 

0909329239 

 

NGUYỄN NGỌC TOÀN  

Phó CHỦ TỊCH

 

0938996977

nntoan.binhtan@tphcm.gov.vn

 

VÕ THỊ VÀNG 

Phó CHỦ TỊCH

 

01285876979 

PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B

 

TRƯƠNG THỊ MINH TÍN

CHỦ TỊCH

 

0902691707

ttmtin.btdb.bt@tphcm.gov.vn

 

 

 LÊ DOÃN LUYẾN

Phó CHỦ TỊCH

 

 

 

LA THOẠI VÂN

Phó CHỦ TỊCH

 

 

 

NGUYỄN QUANG MINH

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

nqminh.btdb.bt@tphcm.gov.vn 

PHƯỜNG TÂN TẠO

 

NGUYỄN VĂN LĂM

CHỦ TỊCH

 

 

37547222

 

0918398095

 

 

 

nvlam.tt.bt@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

 

HUỲNH MINH TRƯỜNG

Phó CHỦ TỊCH

 

37543935

 

0918477591

 

hmtruong.tt.bt@tphcm.gov.vn

 

 

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Phó CHỦ TỊCH

 

37545443

 

0908611485

 

nttnhung.tt.bt@tphcm.gov.vn

 

NGÔ PHAN DUY HIỆP

Phó CHỦ TỊCH

 

37547223

 

0909163444

 

PHƯỜNG TÂN TẠO A

 

NGUYỄN TRUNG TOẠI

CHỦ TỊCH

 

0919988982

nttoai.tta.bt@tphcm.gov.vn

 

HUỲNH VĂN THẠNH

Phó CHỦ TỊCH

 

0903698979

hvthanh.tta.bt@tphcm.gov.vn

 

NGUYỄN MINH TUẤN

Phó CHỦ TỊCH

 

0908220222

nmtuan.tta.bt@tphcm.gov.vn

 

HUỲNH ĐẶNG HÀ TUYÊN

Phó CHỦ TỊCH

 

0909849988

hdhtuyen.tta.bt@tphcm.gov.vn

 

 

Tìm kiếm