LÃNH ĐẠO MTTQ- ĐOÀN THỂ - HỘI ĐOÀN

 Thông tin đang được cập nhật...

LÃNH ĐẠO

UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, HỘI ĐOÀN

ẢNH

Họ tên

 chức vụ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Hộp thư điện tử

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN

 

LÊ VĂN BẢY

CHỦ TỊCH

37503735

 

NGUYỄN VĂN ĐÂU

Phó CHỦ TỊCH

38750096

 

NGUYỄN THỊ LAN ANH      

Phó CHỦ TỊCH

 

 

HUỲNH TRẦN THANH PHONG

Phó CHỦ TỊCH

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 

 

BÙI THỊ KIM LOAN

CHỦ TỊCH

 

 

38750424

0908588940

 

Phạm VŨ DIỄM LINH

Phó CHỦ TỊCH

0933227009

 

ĐỖ THỊ THU CÚC

Phó CHỦ TỊCH

0908419083

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

NGUYỄN VĂN DỄ

CHỦ TỊCH

38763518

 

NGUYỄN THỊ THANH DÂN

Phó CHỦ TỊCH

37510246

 

NGUYỄN VĂN HẢI     

Phó CHỦ TỊCH

37510680

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

LÊ SA LIN

BÍ THƯ

 

38750425

0973573423

 

ĐINH THỊ HỒNG HẠNH

Phó BÍ THƯ

38.750.425

0902560839 

 

LÊ VĂN TRUNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

TỐNG VIẾT KỶ

CHỦ TỊCH

38765233

 

PHẠM HỮU ĐẠT

Phó CHỦ TỊCH

39784977

 

TRẦN THỊ KIM ANH   

Phó CHỦ TỊCH

 

HỘI NÔNG DÂN

 

TRẦN NGỌC TOẢN

CHỦ TỊCH

38.752.790

0903103701 

 

HUỲNH THỊ THANH DIỆU

PHÓ CHỦ TỊCH

38.752.790

0908881224

 

TRƯƠNG CÔNG CỪU 

Phó CHỦ TỊCH

38.752.790

0913626634 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

MAI THỊ MỸ HƯƠNG

CHỦ TỊCH

 

 

LÊ QUANG VINH

Phó CHỦ TỊCH

 

 

 

Tìm kiếm