SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
1
8
1
0

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quận
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 207  
Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
PQLĐT-9_Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) Phòng Quản lý đô thị 2. Xây dựng
PQLĐT-8_Cấp lại Giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị 2. Xây dựng
PQLĐT-7_Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị 2. Xây dựng
PQLĐT-6_Điều chỉnh giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị 2. Xây dựng
PQLĐT-5_Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời Phòng Quản lý đô thị 2. Xây dựng
PQLĐT-4_Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo Phòng Quản lý đô thị 2. Xây dựng
PQLĐT-3_Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Phòng Quản lý đô thị 2. Xây dựng
PQLĐT-1_Giấy phép xây dựng có thời hạn công trình Phòng Quản lý đô thị 2. Xây dựng
PKT-43 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế 51. Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá
PKT-42 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Phòng Kinh tế 51. Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá
PKT-41 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế 51. Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá
PKT-40 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế 51. Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá
PKT-39 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Phòng Kinh tế 51. Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá
PKT-38 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế 51. Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá
PKT-37 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế 51. Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá
PKT-36 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Phòng Kinh tế 51. Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá
PKT-35 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế 51. Cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá
PGDĐT-29 Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở). Phòng Giáo dục và Đào tạo 27. Giáo dục & đào tạo
PLĐ-12 Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động thương binh xã hội 16. Bảo trợ xã hội
PLĐ-11 Thủ tục Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động thương binh xã hội 16. Bảo trợ xã hội
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm