SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
8
1
7
8
6
3

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quận
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 257  
Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
PLĐ-48_Thủ tục đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp Phòng Lao động thương binh xã hội 11. Lao động, tiền lương, tiền công
PLĐ-47_Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Phòng Lao động thương binh xã hội 16. Bảo trợ xã hội
PLĐ-46_Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi. Phòng Lao động thương binh xã hội 16. Bảo trợ xã hội
PLĐ-45_Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật. Phòng Lao động thương binh xã hội 16. Bảo trợ xã hội
NV-29_Thủ tục Thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước. Phòng Nội vụ 30. Tổ chức HC, sự nghiệp nhà nước
NV-28_Thủ tục Thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước. Phòng Nội vụ 30. Tổ chức HC, sự nghiệp nhà nước
NV-27_Thủ tục Thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước. Phòng Nội vụ 30. Tổ chức HC, sự nghiệp nhà nước
NV-26_Thủ tục Đổi tên quỹ (nếu được ủy quyền). Phòng Nội vụ 31. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
NV-25_Thủ tục Hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ (nếu được ủy quyền). Phòng Nội vụ 31. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
NV-24_Thủ tục Đình chỉ thu hồi giấy phép thành lập quỹ (nếu được ủy quyền). Phòng Nội vụ 31. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
NV-23_Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ (nếu được ủy quyền). Phòng Nội vụ 31. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
NV-22_Thủ tục Quỹ bị giải thể (nếu được ủy quyền). Phòng Nội vụ 31. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
NV-21_Thủ tục Quỹ tự giải thể (nếu được ủy quyền). Phòng Nội vụ 31. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
NV-20_Thủ tục Tạm đình chỉ quỹ (nếu được ủy quyền). Phòng Nội vụ 31. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
NV-19_Thủ tục Thành lập, phê duyệt điều lệ quỹ (nếu được ủy quyền). Phòng Nội vụ 31. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
NV-18_Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập Hội. Phòng Nội vụ 31. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
NV-17_Thủ tục Khen thưởng phong trào thi đua cấp quận (theo đợt hoặc chuyên đề). Phòng Nội vụ 32. Thi đua, khen thưởng
NV-16_Thủ tục Xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật. Phòng Nội vụ 32. Thi đua, khen thưởng
NV-15_Thủ tục Khen thưởng đối ngoại cấp quận. Phòng Nội vụ 32. Thi đua, khen thưởng
NV-14_Thủ tục Khen thưởng theo niên hạn cấp quận. Phòng Nội vụ 32. Thi đua, khen thưởng
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm