SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
1
7
7
7

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH phường
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 135  
Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
136.Thủ tục xác nhận đơn xin câu nhờ điện kế chính Ủy ban nhân dân Phường 55. Điện
135. Thủ tục: Thủ tục Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường Ủy ban nhân dân Phường 7. Môi trường
134. Thủ tục xét duyệt hỗ trợ lãi vay khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị: Ủy ban nhân dân Phường 54. Phát triển nông thôn
133. Thủ tục trả lại tài sản Ủy ban nhân dân Phường 46. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
132. Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường Ủy ban nhân dân Phường 46. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
131. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường 46. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
130. Thủ tục Cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban nhân dân Phường 45. Phổ biến giáo dục, pháp luật
129. Thủ tục Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban nhân dân Phường 45. Phổ biến giáo dục, pháp luật
128. Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay trên 10 triệu đồng/lần vay). Ủy ban nhân dân Phường 53. Xóa đói giảm nghèo
127. Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay dưới 10 triệu đồng/lần vay). Ủy ban nhân dân Phường 53. Xóa đói giảm nghèo
126. Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Ủy ban nhân dân Phường 33. Tôn giáo
125. Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân Phường 33. Tôn giáo
124. Tiếp nhận đăng ký người vào tu Ủy ban nhân dân Phường 33. Tôn giáo
123. Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Ủy ban nhân dân Phường 33. Tôn giáo
122. Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Ủy ban nhân dân Phường 33. Tôn giáo
121. Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Ủy ban nhân dân Phường 33. Tôn giáo
120. Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Ủy ban nhân dân Phường 33. Tôn giáo
119. Thủ tục Thanh toán thù lao cho Hòa giải viên Ủy ban nhân dân Phường 44. Hòa giải ở cơ sở
118. Thủ tục Thôi làm Hòa giải viên Ủy ban nhân dân Phường 44. Hòa giải ở cơ sở
117. Thủ tục Bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải Ủy ban nhân dân Phường 44. Hòa giải ở cơ sở
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm