Lịch công tác tuần của UBND quận Bình Tân

Lich tuan 1-2017(Dieu chinh).pdfLịch công tác tuần 1-2017
Lich tuan 1-2017(Dieu chinh)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
3072 KB
Lich tuan 2-2017.pdfLịch công tác tuần 2-2017
Lich tuan 2-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
166 KB
Lich tuan 3-2017.pdfLịch công tác tuần 3-2017
Lich tuan 3-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
167 KB
Lich tuan 4-2017.pdfLịch công tác tuần 4-2017
Lich tuan 4-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
131 KB
Lich tuan 5-2017.pdfLịch công tác tuần 5-2017
Lich tuan 5-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
117 KB
Lich tuan 6-2017.pdfLịch công tác tuần 6-2017
Lich tuan 6-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
140 KB
Lich tuan 7-2017.pdfLịch công tác tuần 7-2017
Lich tuan 7-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
168 KB
Lich tuan 8-2017.pdfLịch công tác tuần 8-2017
Lich tuan 8-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
162 KB
Lich tuan 9-2017.pdfLịch công tác tuần 9-2017
Lich tuan 9-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
193 KB
Lich tuan 10-2017.pdfLịch công tác tuần 10-2017
Lich tuan 10-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
178 KB
Lich tuan 11-2017.pdfLịch công tác tuần 11-2017
Lich tuan 11-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
207 KB
Lich tuan 12-2017.pdfLịch công tác tuần 12-2017
Lich tuan 12-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
197 KB
Lich tuan 13-2017.pdfLịch công tác tuần 13-2017
Lich tuan 13-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
194 KB
Lich tuan 14-2017.pdfLịch công tác tuần 14-2017
Lich tuan 14-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
194 KB
Lich tuan 15-2017.pdfLịch công tác tuần 15-2017
Lich tuan 15-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
207 KB
Lich tuan 16-2017.pdfLịch công tác tuần 16-2017
Lich tuan 16-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
204 KB
Lich tuan 17-2017.pdfLịch công tác tuần 17-2017
Lich tuan 17-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
177 KB
Tìm kiếm