LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

          -------------------------------------------0O0-------------------------------------

* Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong quý II năm 2018. (xem chi tiết tại đây) 

Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong quý I năm 2018. (xem chi tiết tại đây)

* Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong quý IV năm 2017 (Xem chi tiết tại đây)

 

 

  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

-------------------------------------------0O0-------------------------------------

* Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân quý II năm 2018. (xem chi tiết tại đây)

* Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân quý IV năm 2017. (xem chi tiết tại đây)

* Lịch tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND Thành phố (Đơn vị 15, 16) tại quận Bình Tân quý II năm 2018. (Xem chi tiết tại đây)

* Lịch tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND Thành phố (Đơn vị 15, 16) tại quận Bình Tân quý IV năm 2017. (Xem chi tiết tại đây)
 • Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội • Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Bình Trị Đông lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) ra mắt Đai hội. • Lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố và quận trao Quyết định và Bằng đạt chuẩn chuẩn Quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 cho tập thể nhà trường


 • Trụ sở UBND


 • Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Bình Hưng Hòa B lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) ra mắt Đai hội.

 • Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, TUV, Bí thư Quận ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Bình Trị Đông B lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) • Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

 • Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Bình Trị Đông A lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) ra mắt Đai hội.

 • Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Bình Hưng Hòa A lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) ra mắt Đai hội.

 • Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Bình Hưng Hòa lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) ra mắt Đai hội.
 • Trụ sở Quận Uỷ


 • Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân (thứ 4 từ trái qua) đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân quận phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 • Đồng chí Lê Văn Thinh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (thứ 8 từ trái qua) thay mặt Ủy ban nhân dân quận phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp lần nhất HĐND quận khóa II năm 2016 - 2021.

 • Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2015 - 2020) ra mắt tại Đại hội.

 • Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Phó Bí thư Quận ủy (nhiệm kỳ 2010 - 2015) phát biểu tại Đại hội phiên trù bị sáng 25/8/2015. • Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Tân Tạo A lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) ra mắt Đai hội.

 • Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Tân Tạo A lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) ra mắt Đai hội.

 • Ban Chấp hành Đảng bộ Phường An Lạc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) ra mắt Đai hội.

 • Ban Chấp hành Đảng bộ Phường An Lạc A lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) ra mắt Đai hội.
 • Tiến về Sài Gòn
 • Tình yêu lá phiếu
 • Ngày hội bầu cử
 • Chung sức chung lòng
 • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm