Kiểm soát thủ tục hành chính
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 5  
Số ký hiệuLĩnh vựcTrích yếuCơ quan ban hành
1143/UBND Lĩnh vực khác V/v thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính đối với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến UBND quận Bình Tân
86/KH-UBND Lĩnh vực khác Thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
02/2017/TT-VPCP Lĩnh vực khác Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Chính Phủ
162/UBND Lĩnh vực khác Về cung cấp danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Bình Tân. UBND quận Bình Tân
87/KH-UBND Lĩnh vực khác Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn quận Bình Tân năm 2018. UBND quận Bình Tân
Tìm kiếm