THÔNG BÁO
Số điện thoại nóng: (083) 22.080.210 đặt tại phòng Nội vụ quận Bình Tân.

 - Để ghi nhận các ý kiến đóng góp của công dân và tổ chức liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn quận; các phản ánh, kiến nghị của nhân dân liên quan đến thái độ làm việc của cán bộ, công chức; nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng quan liêu, tham nhũng; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhân dân;

- Ngày 11 tháng 6 năm 2007, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận Bình Tân thông báo số điện thoại nóng: (08)2.080.210 đặt tại phòng Nội vụ quận Bình Tân và được niêm yết công khai tại nơi Tiếp nhận và trả kết quả, nơi tiếp công dân của quận và phường; trên giấy biên nhận hồ sơ của quận và phường; niêm yết tại trụ sở của Ban điều hành khu phố; trên Website quận; trên bản tin Bình Tân...

 

 

  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm