SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
8
6
8
9
4

bộ THỦ TỤC iso
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 9  
Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
Quy trình xử lý công việc thuộc phòng Kinh tế quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Phòng Kinh tế 9. TL & PT Doanh nghiệp
Quy trình xử lý công việc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Văn phòng HĐND và UBND quận Bình Tân 34. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quy trình xử lý công việc thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 23. GD & ĐT thuộc HTGDQD và các CSGD khác
Quy trình xử lý công việc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh tra quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Phòng Thanh tra 34. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quy trình xử lý công việc thuộc lĩnh vực Môi trường thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Phòng Tài nguyên môi trường 7. Môi trường
Quy trình xử lý công việc thuộc phòng Tư pháp quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Phòng Tư pháp 42. Hộ tịch
Quy trình xử lý công việc thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phòng Y tế quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Phòng Y tế 22. VSAT thực phẩm & dinh dưỡng
Quy trình xử lý công việc thuộc CN VPĐK đất đai quận Bình Tân trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo Tiêu chuẩnISO 9001:2008 Văn phòng ĐKQSDĐ 3. Đất đai
Quy trình xử lý công việc thuộc phòng Quản lý Đô thị quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Phòng Quản lý đô thị 2. Xây dựng
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm