SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
5
2
6
8
5
6

bộ THỦ TỤC iso
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 8  
Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
Quyết định số 7351/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 về ban hành quy trình xử lý công việc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Văn phòng HĐND và UBND quận Bình Tân 34. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quyết định số 8502/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 về ban hành quy trình xử lý công việc thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Phòng Giáo dục 23. GD & ĐT thuộc HTGDQD và các CSGD khác
Quyết định số 7349/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 về ban hành quy trình xử lý công việc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh tra quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Phòng Thanh tra 34. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quyết định số 7267/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 về ban hành quy trình xử lý công việc thuộc lĩnh vực Môi trường thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Phòng Tài nguyên môi trường 7. Môi trường
Quyết định số 7266/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 về ban hành quy trình xử lý công việc thuộc phòng Tư pháp quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Phòng Tư pháp 42. Hộ tịch
Quyết định số 7350/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 về ban hành quy trình xử lý công việc thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phòng Y tế quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Phòng Y tế 22. VSAT thực phẩm & dinh dưỡng
Quyết định số 7354/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 về ban hành quy trình xử lý công việc thuộc CN VPĐK đất đai quận Bình Tân trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo Tiêu chuẩnISO 9001:2008 Văn phòng ĐKQSDĐ 3. Đất đai
Quyết định số 7351/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành quy trình xử lý công việc thuộc phòng Quản lý Đô thị quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Phòng Quản lý đô thị 2. Xây dựng
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm