Bệnh viện - Trung tâm y tế

BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN

Địa chỉ: Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: (08)37541784

Diện tích: ~13.000m2

Số giường bệnh: 300

  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm