BCH Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm kỳ 2015-2020

Quyết định công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT

ẢNH

Họ tên

CHỨC VỤ

1

ĐỒNG CHÍ

 Võ Ngọc Quốc Thuận

Thành ủy viên, Bí thư

Quận ủy

2

ĐỒNG CHÍ

 Nguyễn Văn Đức

Phó Bí thư Thường trực

 Quận ủy

3

ĐỒNG CHÍ

Lê Văn Thinh

Phó Bí thư, Chủ tịch

UBND Quận

4

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN

Phó Bí thư Quận ủy

5

ĐỒNG CHÍ

PHẠM THỊ NGỌC DIỆU

UV BTV, Phó Chủ tịch

 UBND Quận

6

ĐỒNG CHÍ

 HUỲNH VĂN DỰ

UV BTV, Trưởng Ban

Tổ chức Quận ủy

7

ĐỒNG CHÍ

DƯƠNG VĂN THANH

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT

 Quận ủy

8

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN VĂN HẠNH

UV BTV, Trưởng Ban

Tuyên giáo Quận ủy

9

ĐỒNG CHÍ

LƯU HUÊ PHONG

UV BTV, Trưởng Ban

Dân vận Quận ủy

10

ĐỒNG CHÍ

 LÊ VĂN BẢY

UV BTV, Chủ tịch

UB. MTTQ VN Quận

11

ĐỒNG CHÍ

 TRẦN VĂN NGỌC

UV BTV,

Trưởng Công an Quận

12

ĐỒNG CHÍ

 TRẦN VIẾT HÙNG

UV BTV, Chỉ huy trưởng

BCH Quân sự Quận

13

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN VĂN ĐẠT

UV BTV, Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch Phường

Bình Trị Đông

14

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN ANH CƯỜNG

QUV, Chánh Văn phòng

 UBND Quận

15

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN VĂN DỄ

QUV, Chủ tịch Liên đoàn  lao động Quận

16

ĐỒNG CHÍ

LÊ THỊ NGỌC DUNG

QUV, Bí thư Đảng ủy -

Chủ tịch UBND phường

An Lạc A

17

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN GIA THÁI BÌNH

QUV, Phó Chủ tịch

UBND Quận

18

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

QUV, Bí thư Đảng ủy

Phường Bình Hưng Hòa A

19

ĐỒNG CHÍ

 PHAN VĂN HAI

QUV, Phó Ban Dân vận,

Bí thư Đảng ủy Công ty

TNHH Pouyuen VN

20

ĐỒNG CHÍ

BÙI THANH HOÀI

QUV, Trưởng phòng

Tài chính - Kế hoạch

21

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN VĂN HOÀNG

QUV, Phó Ban Tổ chức

 Quận ủy

22

ĐỒNG CHÍ

TRỊNH THỊ ÁNH HỒNG

QUV, Bí thư Đảng ủy

Phường Bình Hưng Hoà

23

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN THANH HUÂN

QUV, Trưởng phòng

Văn hoá - thông tin

24

ĐỒNG CHÍ

HUỲNH THANH HÙNG

QUV, Bí thư Đảng ủy

Phường Bình Hưng Hòa B

25

ĐỒNG CHÍ

TRẦN HÙNG

QUV, Trưởng phòng Y tế Quận

26

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN QUANG HƯNG

QUV, Bí thư Đảng ủy

 Phường Tân Tạo

27

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

QUV, Trưởng Phòng Nội vụ Quận

28

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

QUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

29

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN VĂN LẬP

QUV, Bí thư Đảng ủy

Phường Tân Tạo A

30

ĐỒNG CHÍ

BÙI THỊ KIM LOAN

QUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận

31

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN MINH NHỰT

QUV, Phó Chủ tịch

UBND Quận.

32

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

QUV, Trưởng phòng

Quản lý đô thị Quận

33

ĐỒNG CHÍ

 NGUYỄN HỮU PHÚC

QUV, Bí thư Quận đoàn

34

ĐỒNG CHÍ

TRẦN QUANG PHÚC

QUV, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Quận

35

ĐỒNG CHÍ

ĐỖ THANH QUYỀN

QUV, Trưởng Phòng

Tư pháp

36

ĐỒNG CHÍ

ĐỖ ĐÌNH THIỆN

QUV, Phó Chủ tịch

UBND Quận.

37

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN CHÍ THIỆN

QUV, Trưởng Tài nguyên – Môi trường Quận

38

ĐỒNG CHÍ

VÕ VĂN THỌ

QUV, Chính trị viên

BCH QS Quận

39

ĐỒNG CHÍ

 NGUYỄN VĂN THUẬN

QUV, Chánh án Tòa án

 nhân dân Quận

40

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

QUV, Bí thư Đảng ủy

Phường Bình Trị Đông A

41

ĐỒNG CHÍ

 NGÔ VĂN TUYÊN

QUV, Trưởng Phòng

Giáo dục - đào tạo Quận

42

ĐỒNG CHÍ

LÊ CÔNG VÂN

QUV, Phó Trưởng Công an Quận

43

 

ĐỒNG CHÍ

LÊ THỊ MAI

QUV, Viện trưởng VKS Quận

 

 

 

Tìm kiếm