DS ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Nội dung đang cập nhật

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

ẢNH

HỌ TÊN

 CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

 

LÊ VĂN THINH

ĐẠI BIỂU HĐND

lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn

0903871171 

 

PHẠM THỊ NGỌC DIỆU

ĐẠI BIỂU HĐND

ptndieu.binhtan@tphcm.gov.vn

0916993077 

 

NGUYỄN HẢI TÙNG

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

 

LÊ THỊ NGỌC DUNG

ĐẠI BIỂU HĐND

ltndung.ala.bt@tphcm.gov.vn

0933730012

 

NGUYỄN CHÍ NHÂN

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

NGUYỄN HỮU PHÚC

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

TRẦN THỊ PHƯƠNG TÂM

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

PHẠM HOÀNG TRÂN

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

TRỊNH THỊ THU THÚY

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

NGUYỄN VĂN NGÂN

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

HUỲNH HỮU NAM

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

TRỊNH THỊ ÁNH HỒNG

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

TRƯƠNG ĐÌNH NHẪN

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

HUỲNH HỮU NHÃ

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

HUỲNH THỊ THANH THỦY

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

NGUYỄN QUANG HƯNG

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

NGUYỄN VĂN LẬP

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

ĐÀO VĂN THÀNH

(THƯỢNG TỌA THÍCH NHẬT HỶ)

ĐẠI BIỂU HĐND

 

 

 

 

Tìm kiếm