SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
1
7
2
3
Công khai ngân sách 18 Tháng Bảy 2018 11:00:15 CH
Về việc công bố công khai số liệu ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận đã được Hội đồng nhân dân cấp quận quyết định năm 2018.  (26/01/2018)
Quyết định 541/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận về việc công bố công khai số liệu ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận đã được Hội đồng nhân dân cấp quận quyết định năm 2018. Xem nội dung chi tiết
Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân quận quyết định dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2018  (26/01/2018)
Quyết định 8834/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân quận quyết định dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2018. Xem nội dung chi tiết
Công văn số 3163/UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.  (22/09/2017)
Công văn số 3163/UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. (xem chi tiết tại đây)
Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017  (22/09/2017)
Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017. (xem chi tiết tại đây)
Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016  (22/09/2017)
Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016. (xem chi tiết tại đây)
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm