SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
1
7
6
6
Các dự án chuẩn bị đầu tư 18 Tháng Bảy 2018 11:03:00 CH
CÔNG VĂN SỐ 6730/UBND-ĐT NGÀY 28/10/2017 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NHẬN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG TẠI PHƯỜNG AN LẠC  (09/11/2017)
Công văn số 6730/UBND-ĐT ngày 28 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thấp tầng tại phường An Lạc. (xem chi tiết tại đây)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TKCS CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀNG NAM TẠI ĐƯỜNG LÊ CƠ, PHƯỜNG AN LẠC, QUẬN BÌNH TÂN.  (09/11/2017)
Công văn số 943/HĐXD-QLDA ngày 30 tháng 9 năm 2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định TKCS của Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Hoàng Nam tại đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây)
Ủy ban nhân dân Thành phố: ban hành văn bản về chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thấp tầng tại số 338 đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A.  (06/06/2017)
Công văn số 2917/UBND-ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thấp tầng tại số 338 đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A. (xem nội dung chi tiết tại đây)
DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN - NĂM 2016  (07/11/2016)
Xem Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư trên địa bàn quận Bình Tân - năm 2016 tại Đây
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm