SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
7
5
9
7
7
6
Các dự án đang triển khai 22 Tháng Năm 2018 1:27:29 SA
Phòng Quản lý Đô thị quận cung cấp danh sách các Dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện trên địa bàn quận.  (12/04/2017)
Công văn số 1555/QLĐT ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Phòng Quản lý Đô thị về cung cấp danh sách các Dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện trên địa bàn quận. (xem chi tiết tại đây)
Văn bản công nhận Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Nam làm chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà ở xã hội Hoàng Nam tại phường An Lạc, quận Bình Tân.  (28/02/2017)
Văn bản số 785/UBND-ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Nam làm chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà ở xã hội Hoàng Nam tại phường An Lạc, quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây)
Văn bản công nhận Công ty Cổ phần Địa ốc Cáp điện Thịnh Phát làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Thịnh phát tại số 144A đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc.  (20/02/2017)
Công văn số 540/UBND-ĐT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công nhận Công ty Cổ phần Địa ốc Cáp điện Thịnh Phát làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Thịnh phát tại số 144A đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân. (Xem chi tiết tại đây)
DANH MỤC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN - NĂM 2016  (07/11/2016)
Xem danh mục dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn quận Bình Tân - năm 2016 tại đây
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm