SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
8
6
9
3
4
Khen thưởng–Xử phạt 20 Tháng Sáu 2018 9:53:48 CH
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ VÀ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC (THÀNH TÍCH NHIỀU NĂM LIỀN) NĂM 2016  (20/02/2017)
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Hướng dẫn số 397/HD-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc xét khen thưởng cấp thành phố và khen thưởng cấp Nhà nước (thành tích nhiều năm liền) năm 2016. (Xem chi tiết tại đây)
KẾ HOẠCH VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA 4 THÁNG CUỐI NĂM 2016 NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 CỦA QUẬN  (29/09/2016)
Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc phát động đợt thi đua 4 tháng cuối năm 2016 nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của quận. Xem chi tiết
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm