SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
5
2
6
8
0
8
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 28 Tháng Bảy 2017 7:58:30 CH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: Ban hành văn bản về việc hướng dẫn đăng ký và xét sáng kiến, giải pháp năm 2016.  (01/03/2017)
Công văn số 824/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc hướng dẫn đăng ký và xét sáng kiến, giải pháp năm 2016. (xem nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)
VỀ QUẢN LÝ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG POKEMON GO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN  (20/09/2016)
Công văn số 2849/UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về quản lý trò chơi điện tử trên mạng Pokemon GO trên địa bàn quận.
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 33/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BẢN GHI NHỚ VỀ PHÁI CỬ VÀ TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC  (05/08/2016)
Công văn số 2028/Vp-TMTH ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận về triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ VIỆC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN  (05/07/2016)
Văn bản số 1901/UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường trên địa bàn quận.
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ  (03/03/2016)
Văn bản số 659/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN.  (21/12/2015)
Thông báo số 1068/TB-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN  (17/12/2015)
Kế hoạch số 4444/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 về Tổ chức phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn quận Bình Tân.
THÔNG BÁO VỀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 CỦA QUẬN BÌNH TÂN  (08/12/2015)
Thông báo số 1031/TB-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Bình Tân.
THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN  (30/11/2015)
Thông báo số 1017/TB-UBND ngày 19/11/2015 về đăng ký danh mục các dự án có nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố trên địa bàn quận Bình Tân.
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY CHUẨN DECT 6.0 CÓ BĂNG TẦNG SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN KHÔNG ĐÚNG QUY HOẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (30/10/2015)
Công văn số 1950/UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tăng cường quản lý thiết bị điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 có băng tần số vô tuyến điện không đúng quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tải về
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm