Bỏ qua nội dung chính

UBND QUẬN BÌNH TÂN

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Quy hoạch và Phát triển
Giới thiệu
Dự án đầu tư & đấu thầu mua sấm công
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tuyên truyền
Góp ý
  
UBND QUẬN BÌNH TÂN > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 5 năm trước
lich su DB lich su DB  Lịch sử Đảng bộ quận  9 2 năm trước
pages pages    100 4 tháng trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  44 7 tháng trước
tai-lieu tai-lieu    7 6 tháng trước

  Thư viện Hình ảnh

AlbumBox AlbumBox    0 3 năm trước
BanDo BanDo    9911 4 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    5592 14 giờ trước
hinh_quang_cao_phai hinh_quang_cao_phai    14 4 tháng trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    18 3 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    0 5 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    26 2 năm trước
Thư viện video Thư viện video    7 5 năm trước
video_baucu video_baucu    0 6 năm trước
VideoBox VideoBox    0 8 năm trước

  Danh sách

caicachhanhchinh caicachhanhchinh  Công tác cải cách hành chính   1 2 tháng trước
CauHinh CauHinh    1 5 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    7 3 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    5 5 năm trước
donvi donvi    35 2 tháng trước
Đơn vị Đơn vị    13 5 năm trước
Gopy_DB_new Gopy_DB_new    14 3 tháng trước
Gop-Y-VBDTHP Gop-Y-VBDTHP    1 4 năm trước
GiaiQuyetKNTC GiaiQuyetKNTC  Giải quyết khiếu nại tố cáo  9 2 ngày trước
HitCounter HitCounter    1 Cách đây 1 phút
Hoi-dap Hoi-dap    1231 45 phút trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    44 3 tháng trước
KiemSoat-TTHC KiemSoat-TTHC    5 9 ngày trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 5 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    1 5 năm trước
LichCongTac LichCongTac    16 5 năm trước
LichLamViec LichLamViec    1 5 năm trước
LienHeDB LienHeDB    0 7 năm trước
Lienhe_DB_new Lienhe_DB_new    603 9 ngày trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 8 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    9 4 năm trước
linhvuc linhvuc    55 12 tháng trước
List-Cong-tac-CCHC List-Cong-tac-CCHC  List Công tác thực hiện cải cách hành chính  1 3 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    7 3 tháng trước
splist-tthc splist-tthc    494 15 giờ trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    4 4 ngày trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  1 5 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 8 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 8 năm trước
TTHC-Phuong TTHC-Phuong    136 32 giờ trước
TTHC-Quan TTHC-Quan    221 33 giờ trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 8 năm trước
thu-tuc-hanh-chinh thu-tuc-hanh-chinh    0 5 năm trước
Thu-Tuc-HC-TP Thu-Tuc-HC-TP    2 5 năm trước
Thu-tuc-ISO Thu-tuc-ISO    9 8 giờ trước
Van-Ban-Du-Thao-Hien-Phap Van-Ban-Du-Thao-Hien-Phap    1 3 năm trước
vanbanphapluat vanbanphapluat    212 20 phút trước
vanbanphapluat_TP vanbanphapluat_TP    0 5 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    7 3 tháng trước
VBPL_DB VBPL_DB    14 2 tháng trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    12 5 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    10 3 tháng trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 8 năm trước

  Khảo sát

Khảo sát Khảo sát    0 5 năm trước

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Dự án đầu tư & đấu thầu mua sấm công  22 phút trước
Sharepoint Site Góp ý  2 năm trước
Sharepoint Site Giới thiệu  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Hoạt động của lực lượng vũ trang  6 tháng trước
Sharepoint Site Quy hoạch và Phát triển  14 phút trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thông tin chỉ đạo điều hành  8 giờ trước
Sharepoint Site Thông tin tuyên truyền  22 phút trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0